Menu

Arbete med klienter från lokala myndigheter och den privata sektorn rörande urban infrastruktur, tillhandahåller ett brett fält av teknologiska lösningar och system utformade för urbana trafiklednings-, övervaknings- och kontrolltillämpningar. 

Våra mycket erfarna team levererar kompletta lösningar inklusive stadsförvaltningssystem och adaptiva system tillsammans med tjänster avseende installation, utläggning av uppdrag och underhåll för dagens långa rad av vägteknologier inklusive skyltar och  signaler, offentlig belysning och Intern-TV. Vi tillhandahåller besparingar för klienter där så tidigare inte var påtänkt eller möjligt.

 

Cases