Menu

Fullgrafiska informationsskyltar vid Nord-Syd-Axeln vid Söderledstunnel.

I februari 2016 vann Dynniq Sweden uppdraget att utrusta Nord-Syd-Axeln med fullgrafiska informationsskyltar. Uppdragsgivare är Stockholm Stad och uppdraget innefattar leverans, installation, driftsättning och underhåll av fullgrafiska tunnelentréskyltar och tunnelinformationsskyltar. Projekt pågår och driftsättningen beräknas vara avklarat under våren 2017.