Menu

Maskinella Trafikmätningar i Malmö

Sedan våren 2016 har Dynniq ramavtal med Malmö Stads Gatukontor för maskinella trafikmätningar i Malmö stad. För att få bästa överblick av Malmös gatunät kommer Dynniqs projektorganisation utföra över 200 maskinella trafikmätningar per år både på fasta och flyttbara mätstationer. Gatukontoret i Malmö Stad lägger även stort vikt på hög kvalitet på insamlad och bearbetad trafikdata beträffande antal passerande motorfordon, hastighet och andel tunga motorfordon.