Menu

Vi är Dynniq. Ett dynamiskt, högteknologiskt och innovativt företag som erbjuder integrerade lösningar för mobilitet och energi samt internationell service. Våra 1 800 medarbetare utformar, konstruerar och underhåller tekniska lösningar som underlättar i vardagen.

Med en ständigt ökande befolkning och ökande krav på säker och effektiv ITS-infrastruktur till rimligt pris spelar vår bransch en nyckelroll i vårt samhälle och stödjer en mycket behövlig ekonomisk nydaning. Miljoner människor behöver resa varje dag, frakter måste transporteras effektivt varje dag i transportnäten och en sund ITS-infrastruktur har blivit en nödvändighet i takt med att tekniken utvecklas.

Ekonomisk ansvarsskyldighet kombinerad med offentligt ansvar leder till åtstramade budgetar och säkerheten är kritisk. Genom att utnyttja transport- och infrastrukturteknologier som redan visat sig fungera över hela Sverige, de nordiska länderna och Europa och kombinera dem med en tjänstekapacitet inom flera olika områden kan Dynniq Sweden tillämpa beprövade och testade lösningar på utmaningar som våra klienter nu står inför och samtidigt utveckla teknologier och processer för att möta framtida  behov. Transportinfrastrukturen är kritisk för bilister, frakt, kollektivtrafik, cyklister och fotgängare. Samtidigt som vi säkerställer att vi levererar säkra och effektiva nätverk för alla användare måste vi även tänka på hur vi ska minska trafikstockningar och dess inverkan på miljön. I takt med att teknologin utvecklas måste vi stödja innovationer som kan hjälpa oss att uppfylla våra mål mer effektivt, såsom att bygga telekommunikationsnät som inte bara uppfyller dagens krav utan även ger möjlighet att stödja framtida teknologier och infrastrukturkrav. Dynniq är en ledande leverantör av lösningar och tjänster som stödjer leverans av kritiska projekt inom ITS-sektorn och säkerställer fördelar för intressenter och gör så att regeringens mål och krav kan uppfyllas. Med hjälp av erfarna team arbetar vi med klienter inom den privata och offentliga sektorn för att möta de utmaningar vad avser pålitliga restidsmätningar, hantering av trafikstockningar, integrering av infrastrukturnätverk och behovet av innovativa teknologier som stöds av pålitliga och högkvalitativa tjänster.

Cases