Menu

Smart Mobility staat voor een transitie in de mobiliteit. Een transitie die aansluit bij de wens naar duurzame oplossingen, naar gepersonaliseerde informatie voor reizigers, en bij de kern van al ons werk: de flow in het verkeer verbeteren. In de afgelopen tien jaar heeft Dynniq geïnvesteerd in innovatieve oplossingen die duidelijk een toevoeging zijn aan de klassieke mogelijkheden van verkeersmanagement.

Smart Mobility maakt gebruik van de mogelijkheid om individuele voertuigen en reizigers draadloos met verkeerssystemen te laten communiceren. Daarmee ontstaan nieuwe mogelijkheden om het verkeer nog slimmer af te wikkelen. Netwerken en databronnen maken het mogelijk om beter te voorspellen hoe verkeer zich gaat gedragen om op basis daarvan de meest effectieve sturing in te zetten. Autonoom rijdende voertuigen zullen gebruik gaan maken van de mogelijkheden van coöperatieve en connected wegkantsystemen. Ons doel? Om de belangen van de overheid en de individuele bestuurder te verenigen in een integrale oplossing. Voor de bestuurder nog meer comfort, veiligheid en een schoon milieu; de overheid achter de knoppen om de verkeersstromen in hun gebied te optimaliseren. Dat is Smart Mobility van Dynniq.

Cases