Menu

Verkeersbeleid is voortdurend in beweging, door een toename in de mobiliteitsvraag en de steeds veranderende behoeften van reizigers. Beleidsdoelstellingen richten zich niet meer alleen op minder vertraging voor voertuigen, maar steeds meer op beheersing van het totale mobiliteitsaanbod. Denk daarbij aan verbeterde veiligheid voor kwetsbare weggebruikers, prioritering van bepaalde voertuigen, gepersonaliseerde informatieverschaffing voor reizigers en het verder beperken van de negatieve impact op milieu en leefbaarheid.

Wij werken, samen met lokale autoriteiten en private bedrijven, aan de gehele stedelijke en regionale infrastructuur om de beoogde doelstellingen te realiseren. Wij beschikken over een breed scala aan oplossingen en systemen voor het beheren, controleren en regelen van stedelijk- en interstedelijk verkeer. Wij werken met uiteenlopende technologieën voor langs de weg, zoals verkeerslichten, openbare verlichting, (digitale) verkeersborden en CCTV (Closed Circuit TV installatie). Onze stedelijk verkeersmanagementsystemen zorgen voor een effectieve aansturing van de technologie langs de weg én daarmee de beïnvloeding van gebruikers van die weg. Hiervoor worden de nieuwste ICT-technologieën toegepast. Daarnaast realiseren we ook coöperatieve en connected oplossingen die ervoor zorgen dat voertuigen en verkeerssystemen met elkaar kunnen samenwerken om de doorstroming te maximaliseren.

klik hier voor meer informatie over onze oplossingen op het gebied van: 

 

Cases