Menu

​Het geheel aan systemen dat nodig is om verkeersmanagement services te kunnen leveren, wordt steeds complexer. Systemen worden in toenemende mate met elkaar gekoppeld, veiligheidseisen van bruggen en tunnels worden steeds strenger en de verkeersdrukte blijft onverminderd hoog. 

Als overheid, gemeente of provincie heeft u echter nog steeds de zorg voor verkeersveiligheid en goede doorstroming. Dynniq geeft in deze complexe omgeving de controle terug aan u als wegbeheerder. Wij engineeren, programmeren, installeren en onderhouden alle objecten in uw areaal, en zorgen ervoor dat u vanuit de verkeerscentrale alles eenvoudig aan kunt sturen. We ontzorgen u voor de totale keten van object tot centrale, of ‘van lus tot lessenaar’. 

lees hier meer over onze oplossingen voor:

Cases