Menu

Onze samenleving en economie draaien op energie. Letterlijk. Betrouwbare energievoorziening bepaalt ons succes en ons welzijn. Terecht stellen overheid en netbeheerders hoge eisen aan de voorspelbaarheid en de veiligheid van energielevering en de infrastructuur die daarvoor nodig is.

Dynniq heeft alle specialistische kennis in huis als product- en systeemleverancier in de energiemarkt op het gebied van:

Dynniq adviseurs en technici zijn experts in engineering, aanleg en vervanging, beheer, onderhoud en inspecties van elektrische en gas infrastructuur. We zijn sparringpartner, bijvoorbeeld waar het gaat om Smart Grids en Smart Metering, en probleemoplosser.

Dynniq levert maatwerk en geïntegreerde oplossingen aan klanten waaronder de regionale netbeheerders, overheden, industrie, openbaar vervoerbedrijven en overige private organisaties zoals pretparken en gezondheidsinstellingen.

Cases