Menu

De wereld is letterlijk continu in beweging. De trends op het gebied van urbanisatie, verkeersveiligheid, demografische veranderingen, klimaatverandering, grondstof schaarste en gedragsverandering vragen om concrete mobiliteitsoplossingen. Mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan een veilige en duurzame samenleving.

Dynniq verbindt (toekomstige) stedelijke, regionale en nationale netwerksystemen met elkaar en zorgt dat beheersing ervan mogelijk is. Hierbij gaat het om de optimale ‘flow’ van verkeer en die van individuele reizigers die bijdragen aan een duurzame en veilige samenleving.

Dynniq is ervaren en kundig in het vorm geven, engineren, realiseren en beheersen van intelligente infrastructuur en verkeersystemen. We helpen klanten met het verbeteren van de capaciteit van de wegen en de (verkeers)veiligheid. Onze Dynniq en Peek producten en diensten bieden concrete oplossingen voor:

  • Verkeer. Zowel stedelijk als interstedelijk. Smart Mobility.
  • Openbare verlichting. Straatverlichting. Control systems. Smart Lighting.
  • Besturingssystemen van bruggen, sluizen, verkeerscentrales en tunnels.
Cases