Menu

Dynniq VEM (Virtual Emission Monitor) on liikenteen päästöjen valvontajärjestelmä, joka tarjoaa uuden kustannustehokkaan liikenteen mittaamiseen perustuvan ratkaisun tieliikenteen päästöjen reaaliaikaiseen mittaamiseen ilman erillisiä ilmanlaadun mittausasemia. Järjestelmä yhdistää reaaliaikaisesti ajoneuvon päästökertoimen, nopeuden ja liikenteen sujuvuustiedon, sekä laskee mitatuista tiedoista typpimonoksidi (NO) päästöjen kokonaismäärän. 


Monien vuosien ajan ainoa tieverkon ilman laadun mittaamiseen saatavilla ollut työkalu on ollut ilmanlaadun mittausasemat. Riippumatta siitä käytetäänkö mittaukseen diffuusioputkia tai automaattisia analysaattoreita, on niiden tarkkuus riippuvainen säännöllisestä laitteiden kalibroinnista sekä tuulen suunnasta. Ilmanlaadun mittausasemat soveltuvat hyvin pitkän aikavälin päästöjen trendin selvittämiseen kaupunkialueilla. Rajoitteena ilmanlaadun mittausasemien tuottamassa tiedossa on se, että laitteet mittaavat vain ilmassa olevien päästöjen pitoisuuksia.

 

Virtuaalinen Päästöjen Mittaus -esite