Menu

Maailma on kirjaimellisesti sanottuna jatkuvassa liikkeessä. Meneillään olevat muutokset ja trendit (kaupungistuminen, liikenneturvallisuuden parantaminen, ilmastonmuutos) edellyttävät kehittyneitä ja älykkäitä liikenteen ohjausratkaisuja.

Dynniq yhdistää kaupunkialueiden ja maanteiden liikeenteen ohjauksen yhdeksi älykkääksi ohjausjärjestelmäksi. Tämä mahdollistaa liikenteen optimaalisen sujuvuuden sekä yksittäisten matkustajien turvallisen ja ympäristöä säästävän liikkumisen.

Dynniq:llä on laaja-alaista kokemusta ja osaamista älykkään liikenteen infrastuktuurin ja liikennejärjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Autamme asiakkaitamme optimoimaan paremmin nykyisen tieverkon kapasiteetin ja liikenteen sujuvuuden.