Menu

Dynniq ImCity -järjestelmä tarjoaa työkalut älykkääseen liikenteenohjaukseen nyt ja tulevaisuudessa. Järjestelmä sisältää kehittyneitä ominaisuuksia tiedon hallintaan ja käyttöön, kriittisten laitteiden etävalvontaan sekä liikenneverkoston ohjaukseen.

ImCity -järjestelmä mahdollistaa älykkään liikkuvuuden tarjoamalla tehokkaita liikenteenohjausratkaisuja, joiden avulla tieverkostojen kapasiteettia voidaan optimoida ja hallinnoida. ImCity -järjestelmän käyttäjinä voi olla useita eri tahoja, tämä tarjoaa viranomaisille mahdollisuuden jakaa tietoa keskenään kaikkien osapuolien hyödyksi.

ImCity -järjestelmä kerää ja integroi tietoa useista eri alajärjestelmistä ja liikenteen hallintalaitteilta. Koska liikenteen ohjauksen kannalta olelliset tiedot kerätään yhteen keskitettyyn paikkaan, ImCity järjestelmän käyttäjä pystyy reagoimaan nopeasti ja oikealla tavalla erilaisiin liikenneverkon häiriötilanteisiin.

ImCity järjestelmään voidaan integroida mm. seuraavanlaisia alajärjestelmiä ja älyliikenteen laitteita:

 

  • Matka-ajan mittaus ja tiedottaminen
  • Muuttuvat liikenneopasteet (VMS)
  • Ilmanlaadun ja päästöjen valvonta
  • Pysäköinnin reaaliaikainen opastus
  • Onnettomuuksien ja muiden häiriötilanteiden hallinta
  • Liikennevalojen ohjaus ja valvonta
  • Julkisen valaistuksen ohjaus

 

ImCity Suite Esite