Menu

ImFlow - Adaptiivista liikenteen ohjausta liikenne-
virtojen optimointiin

ImFlow optimoi liikennevirtoja noudattaen ennalta määritettyä liikenteen ohjauspolitiikkaa, hyödyntäen optimaalisesti olemassa olevaa tieinfrastruktuuria.

ImFlow järjestelmässä on ainutlaatuinen reaaliaikaisesti mukautuva algoritmi, joka optimoi automaattisesti liikennevirtoja määritellyn liikenteen ohjauspolitiikan mukaisesti.

Käyttäjällä on mahdollisuus määrittää erilaisia painotuksia liikenteen eri osapuolille, kuten hälytysajoneuvoille, joukko- 
liikenteelle, jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

ImFlow tukee moniehtoista optimointia alueellisesti sekä reitti- ja risteyskohtaisesti.

ImFlow on erittäin joustava ja skaalautuva järjestelmä, ja sopii ratkaisuksi yhden risteyksen ohjauksesta aina koko kaupungin liikenneverkon kattavaksi liikenteen ohjausjärjestelmäksi.

 

ImCity Suite Brochure