Menu

Cooperative Traffic eli yhteistoiminnallinen ajaminen on teknologiaratkaisu, jossa ajoneuvot ja tieverkoston järjestelmät kommunikoivat ja jakavat tietoa keskenään. Cooperative järjestelmät auttavat kuljettajia ja ajoneuvoja ennustamaan paremmin liikennettä ja tekemään sen mukaan päätöksiä esimerkiksi tilannenopeuksien tai reittien valinnassa.

Tulevaisuuden cooperative järjestelmät pystyvät hyödyntämään useita eri tietolähteitä ja järjestelmää pystyvät hyödyntämään kaikki eri liikennemuotoja käyttävät liikkujat; jalankulkijat, pyöräilijät, yksityisautoilijat, ammattiautoilijat ja joukkoliikenne. Cooperative järjestelmät parantavat liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä pienentävät liikenteen päästöjä.

Dynniq toimittaa cooperative ratkaisuja useisiin eri sovelluksiin; keli- ja liikennevaroitukset, dynaaminen ajoneuvon nopeus-
rajoitusnäyttö (dynamic in-car speed indication), liikennevalojen vihreän aallon nopeusavustin (GLOSA), joukkoliikenteen liikenne-
valoetuudet ja automaattinen häiriöntunnistus.

Yhteistoiminnalliset järjestelmät (Cooperative ITS) tuovat uuden ulottuvuuden liikenteen hallintaan. Ensimmäistä kertaa ajoneuvot eivät enää ole vain ”anonyymejä tien käyttäjiä” vaan ajoneuvoista tulee älykkäiden liikennejärjestelmien ”osallistuvia osia”, jotka osallistuvat ajokäyttäytymisen optimointiin ja jolla saavutetaan mm. seuraavanlaisia etuja:

  • optimoidaan paremmin nykyisen tieverkon kapasiteettia
  • enemmän mukavuutta liikkumiseen
  • pienempi polttoaineen kulutus
  • vähemmän tarpeettomia pysähdyksiä ja ajoneuvon kiihdyttämistä
  • alhaisemmat päästöt
  • minimoidaan muiden tienkäyttäjien viiveitä

 

Cooperative & Connected ITS Platform Esite