Menu

OPCIS - (Operational Planning Control and Information System)

- et avanceret planlægningsværktøj som anvendes til at styre drift og vedligeholdelsesopgaver.

iOPCIS er udviklet med baggrund i Dynniqs mange års erfaring med drift og vedligehold, fra henholdsvis England, Holland og Danmark og afspejler derfor ”Best Practice” inden for afhjælpende og forebyggende vedligehold.

Som det ses er iOPCIS er udviklet med øje for håndtering af flere brugere, og interaktion med gængse systemer som mail, sms og Google Maps.

I form af klart defineret flows styres driftskontor, tekniker og kunde gennem en simpel og effektiv fejlhåndteringsproces som sikre, at fejl og opgaver altid kan spores.

Dette skaber klarhed over fejl og mangler samt deres status for alle.

iOPCIS binder fejlmeldinger fra ImCity/RMS, borgere mm sammen således, at Dynniqs teknikere, den enkelte kunde mfl. hele tiden har et overblik over igangværende opgaver, samt er i stand til at trække historik og statistik på udvalgte anlæg.

iOPCIS er også forberedt til asset management, hvor lagervarer kan spores til udstyr i marken. Denne funktion er særlig nyttig ifm. garantisager og forsikringssager da det præcise udstyr kendes i marken (inkl. serienummer, installationsdato mm)

Cases