Menu

ImFlow muliggør optimal brug af byens infrastruktur ved hjælp af politikker.

ImFlow er verdens første 3. generations adaptive signalstyresystem, udviklet for at hjælpe vores kunder med at udnytte deres infrastruktur optimalt.

ImFlow udnytter data samlet ind fra trafikanter i realtid til at bestemme den mest optimale trafikafvikling baseret på kundens egne politikker og præferencer.

Det unikke ved ImFlow er dens realtid adaptive algoritme, der automatisk oversætter indsamlede trafikdata og foruddefinerede politikker til optimal trafikafvikling.

Et sæt af politikker udgør et foruddefineret scenarie.

De foruddefinerede politikker kan overføres til scenarier for trafikafviklignen. Inden for hvert scenarie tildeles politikkerne hver sin prioritet, således at forskellige politikker kan gøres afhængige af hinanden. Det giver brugeren mulighed for at justere betydningen af trafikstrømmene, prioriterede køretøjer,
fodgængere og cyklister i netværket.

Hvor det er relevant, er det muligt at justere niveauet for betydningen af de enkelte politikker, og dermed er der endnu større kontrol med trafikstrømme.
ImFlow er meget fleksibelt og kan skaleres, så der tilvejebringes løsninger for alt fra et enkelt kryds til et helt netværk af veje.

Fordele:

 • Reducerer trafikbelastningen og forbedrer specifikke ruter.
 • Nedbringer ventetiden for fodgængere og cyklister.
 • Forbedrer stabiliteten i den offentlige transport.
 • ImFlow kan informere fodgængere og cyklister om ventetid.
 • Giver betinget prioritet til køretøjer udstyret med kooperativ teknologi
 • Fremmer ordninger som øko-kørsel for tunge lastbiler.
 • Reducerer trafikulykker som følge af utålmodig kørsel.
 • Giver udrykningskøretøjer absolut prioritet, og sikrer en hurtig og sikker passage.
 • Sparer energi ved at reducere rejsetiden til destinationer.
 • ImFlow reducerer trafik forurening (støj og emissioner) ved at reducere antallet af gange, køretøjer er nødt til at stoppe

Driftsformer:

 • Realtids adaptivt trafiksystem.
 • System Aktiveret Plan Selection (SAPS).
 • Fast tidskontrol.
 • Lokal kontrol.

Konfiguration og Test: ImFlows konfigurationer er fuldt integreret med et mikro simulationsmiljø for effektivt at konfigurere og teste ethvert system.

Kriterier der kan vælges:

 • Køretøjer
 • Fodgængere
 • Offentlige transportmidler
 • Udrykningskøretøjer

Optimering:

 • Signalerne optimeres ved hjælp af foruddefinerede politikker
 • Ved krydoptimering anvendes logiske regler og politikker.

Prioritering af offentlig transport:

 • Resultatindikatorer anvendes til at styre offentlig transport.
 • Systemet fremstiller modeller af de definerede ruter for offentlig transport.
 • Systemet forudsiger ankomst / afgang ved signalregulerede kryds og passagerstop.
 • Omfattende registrering af den offentlige transport

Akut funktioner:

 • Absolut førsteprioritet til udrykningskøretøjer
 • Mulighed for VIP ruter

Brugerflade

 • Webbaseret brugergrænseflade. Kommunikation:
 • Imflow er udelukkende baseret på internetteknologi
 • Understøtter både kablede og trådløse IP-netværk.
Cases